Ulja za kompresore

AVIA COMPRERA VAC 100

Grupa proizvoda:Ulja za visoke temperature i specijalna ulja
Podgrupa proizvoda:Ulja za kompresore
Primjena:Ulja za kompresore
Industrijska grana:Automobilska industrija, Drvna industrija, Farmaceutska industrija, Građevinska industrija, Industrija stakla, Kemijska industrija, Plastična industrija, Poljoprivredna industrija, Prehrambena industrija, Tekstilna industrija, Tiskarska i ambalažna industrija
Proizvođač:AVIA

Visokoučinkovito ulje za vakuumske pumpe na bazi parafina s modernom, snažnom tehnologijom aditiva. Ovo je višenamjensko ulje za vakuumske pumpe, za podmazivanje klipnih, rotirajućih lopatica i Rootsovih vakuumskih pumpi s krajnjim tlakom do 10-² mbar na 100 °C. Ovo ulje karakterizira odlična otpornost na visoke temperature i oksidaciju.

Specifikacije:

ISO-L-DVA (prema ISO/DIS 6743-3)

Ulje za vakuumsku pumpu za krajnje tlakove od cca. 10-2 mbara na 100 °C

SITEMAP

  • GRUPE MAZIVA
  • NAMJENA MAZIVA
  • INDUSTRIJSKA PRIMJENA
prijavaPRIJAVA