Kruta maziva

Kruta maziva

Kruta maziva su maziva u obliku praha koji se miješa u formulaciji maziva kao što su paste, masti, ulja i disperzije. Kruta maziva su moguć ili obavezan sastojak svakog maziva. Kruta maziva se uglavnom koriste za podmazivanje u ekstremnim uvijetima. Najpoznatija su grafit, molibden disulfid (MoS2), PTFE, sulfidi teških metala... 

Sastav krutih maziva: 100% prah

SITEMAP

prijavaPRIJAVA