Specijalna ulja

Plurasafe® PE Cable

Setral
Grupa proizvoda:Ulja za visoke temperature i specijalna ulja
Podgrupa proizvoda:Specijalna ulja
Primjena:Univerzalna
Industrijska grana:Automobilska industrija, Drvna industrija, Farmaceutska industrija, Građevinska industrija, Industrija stakla, Kemijska industrija, Plastična industrija, Poljoprivredna industrija, Prehrambena industrija, Tekstilna industrija, Tiskarska i ambalažna industrija
Proizvođač:Setral

PE mazivo za ekstruziju koje je posebno dizajnirano za pomoć visoko temperaturnoj ekstruziji polietilena tijekom proizvodnje električnih kabela velike snage. Ulje se temelji na polialkilen glikolu visokog viskoziteta. Ovo visoko kvalitetno ulje ima odličnu stabilnost na termo oksidaciju do 240 °C, otporno je na peroksidne poprečne povezivače u polietilenu te ne sprječava poprečno povezivanje u polietilenskim slojevima. 

SITEMAP

  • GRUPE MAZIVA
  • NAMJENA MAZIVA
  • INDUSTRIJSKA PRIMJENA
prijavaPRIJAVA